966752267 - Plaza de España, 1, 03369 Rafal ayuntamiento@rafal.es

Àrea d’Hisenda i Seguretat

La contribució municipal a la prevenció i el manteniment de la seguretat ciutadana és tasca prioritària d’aquesta regidoria. Per això volem dur a terme projectes adreçats a millorar la disponibilitat, la millora de serveis, l’augment de la competitivitat, la qual cosa, redundés en un millor servei per a tots els rafaleños per part de la nostra policia local.

 

NOTICIA 1: RETALLADES A LES RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA A JUNTES DE GOVERN I PLENS.

L’Ajuntament-Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 mar de dos mil dotze , va aprovar reduir les assignacions econòmiques dels membres de la corporació municipal per assistència a Junta de Govern en un 25% i suprimir les assignacions econòmiques dels membres de la corporació municipal per assistència a Ple.

 

NOTICIA 2: INCORPORACIÓ DE 3 POLICIES LOCALS A RAFAL

Els 3 aspirants a Policia Local de l’Excm. Ajuntament de Rafal han finalitzat la fase teòrica del “XLII CURS D’ACCÉS A LA CATEGORIA D’AGENT” i han començat el seu període de pràctiques a Rafal el 28 d’abril del 2012, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret 88/2001 , de 24 d’abril, del Govern Valencià.

Contacte

Regidoria d’Hisenda i Seguretat

 

Plaza de España, 1
03369 Rafal
Tlfn: 966 75 22 67
Fax: 966 75 25 72