PGOU

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ CASC URBÀ

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ SECTOR SUD

 

CORRECCION DE ERROR MATERIAL P.G.

DOGV APROBACION P.G.O.U. RAFAL

MODIF PUNTUAL Nº 1 P.G.

MODIF PUNTUAL Nº 2 P.G. – NORMAS URBANISTICAS SECTOR SUR

NORMAS URBANISTICAS POLIGONO INDUSTRIAL

NORMAS URBANISTICAS PUBLICADAS EN EL B.O.P.