Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Rafal es troba situada en l’edifici de l’Ajuntament, Plaza d’Espanya, 1.

Horari d’Atenció al públic: de 11:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon de contacte: 966 75 22 67.

E-mail: adl@rafal.es

OBJECTIUS

Des de l’Agència de Desenvolupament Local tenint en compte les potencialitats i la de promoure un desenvolupament equilibrat en els sistemes productius locals ens proposem com a objectius generals els que a continuació s’indiquen:

  • Establir una xarxa articulada que possibilite les actuacions de desenvolupament totes les àrees que ho componen: social, educatiu/formativa, econòmica ecologia ambiental.
  • Adaptar els recursos a les característiques del municipi.
  • Mobilitzar recursos endogens que anteriorment no hagen sigut aprofitats.
    Potenciar la integració social dels sectors més desfavorits.
  • Promoure la creació d’ocupació, amb especial incidència en els col·lectius més desfavorits: joves, dones, població.
  • Promover la creación de empleo, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos: jóvenes, mujeres, población.
  • Potenciar les societats d’economia social com a mitjà de desenvolupament.
  • Crear actituds de solidaritat, participació i compromís de la comunitat en matèria de desenvolupament local.
  • Promoure el desenvolupament empresarial. Facilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques, amb el següent increment de riquesa i suport indirecte a la generació d’ocupació.

CURSOS I OFERTES: