Autoservef en Rafal

Autoservef en Rafal

Rafal ja disposa del caixer Autoservef, una eina instal·lada ja en els propis centres LABORA (Abans SERVEF), dirigida a facilitar als usuaris que no disposen d’accés a la Xarxa Internet. Aquest servei permet incrementar l’eficàcia i l’eficiència en...
Bonificació Taxa de Brossa

Bonificació Taxa de Brossa

L’Ajuntament de Rafal des de l’àrea de Benestar Social ha engegat a la disposició dels vecin@s una bonificació per al pagament de la taxa de la brossa. Aquesta ajuda està orientada a a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals i persones amb...
Bonificació Taxa de l’Aigua

Bonificació Taxa de l’Aigua

L’Ajuntament de Rafal des de l’àrea de Benestar Social ha engegat a la disposició dels vecin@s una bonificació per al pagament de la taxa de l’aigua. Aquesta ajuda està orientada a a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals i persones amb...