L’Ajuntament de Rafal des de l’àrea de Benestar Social ha engegat a la disposició dels vecin@s una bonificació per al pagament de la taxa de la brossa. Aquesta ajuda està orientada a a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals i persones amb diversitat funcional. Per a realitzar sol·licitud hauran d’acudir al departament de Serveis i completar els tràmits marcats sempre que complisquen els paràmetres especificats pel consistori en cada cas. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de desembre.