Rafal ja disposa del caixer Autoservef, una eina instal·lada ja en els propis centres LABORA (Abans SERVEF), dirigida a facilitar als usuaris que no disposen d’accés a la Xarxa Internet. Aquest servei permet incrementar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, a través d’una participació personalitzada de l’usuari, aportant major agilitat al compliment dels objectius proposats.

Amb açò es pretén promoure la cohesió territorial, disminuint els desequilibris actualment existents i afavorint la igualtat d’accés de la ciutadania de la Comunitat Valenciana als serveis públics. El citat sistema permet a l’usuari realitzar nombrosos tràmits que habitualment es gestionen en els centres LABORA, de forma telemàtica, sense necessitat de desplaçament al propi centre. Entre altres opcions, permet la consulta d’ofertes d’ocupació i cursos de formació, així com postular la autocandidatura.

Així mateix, el AUTOSERVEF és capaç de generar certificats, el DARDE i gestionar les cites als usuaris en els centres LABORA (Abans SERVEF), facilitant i agilitant aquests tràmits de forma on-line.

LABORA anirà incorporant, de forma progressiva, altres funcionalitats al AUTOSERVEF, de manera que estiguen disponibles també en els terminals desplegats en els ajuntaments.