Semana Santa

La Setmana Santa torna a posar color, música i tradició religiosa en els carrers del nostre poble. Les processons de Dijous i Dissabte Sant, en les quals podem admirar les benvolgudes talles de “El Sant Enterrament”, “La Dolorosa”, “La Solitud”, “El nostre Pare Jesús”, “La Magdalena”, “Crist de la Columna”, “Sant Joan”. Les mantillas, els capuchinos o nazarenos i el bell i esperat acte de la Trobada, el Diumenge de Resurrecció, conegut en el poble com “La Graná”.