EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS (I.P.A.)

Curs 2016/2017

Termini de matrícula: del 12 al 16 de setembre
Lloc: Col·legi Verd. Hora: 20:00 a 21:00
Lloc: Sala d’exposicions Aj. #Rafal Hora: de 12:00 a 13:00h
Imprescindible presentar 2 fotocòpies del DNI

 

epa-redes