El Ple de l’Ajuntament de Rafal ha aprovat de forma definitiva la Modificació Puntual Número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana que es referix al Polígon Industrial i que ha sido qualificada per la regidora d’Urbanisme, Silvia Pastor, com “muy positiva per a aquellos empresarios que vullguen implantar la seua empresa en el nostre polígono”. L’edil ha explicat que “este canvi en el planejament urbanístic rafaleño té com a objectiu igualar criteris en las normas urbanístiques, ja que hi havia una sèrie de discrepàncies que dificultaven la concessió de licencias en el polígono”. D’esta manera, ha afegit que la modificació resol eixes discrepancias en quant a l’edificació, “que eliminaria la possibilitat d’edificacions exentas”, les relatives a los reculades obligatòries ajustant-se als paràmetres, acabant amb la necessitat que los propietarios arriben a acords per a adossar les construccions, “y finalment, s’acaba igualmente con les discrepàncies referents a l’ocupació màxima, que quedarà en el 85%”, ha explicat la responsable municipal.

La modificació puntual es va portar a Ple dimarts passat, seguint els tràmits iniciats per la Junta de Govern Local el passat mes de setembre. A partir d’eixe moment es va realitzar la corresponent exposició pública del document inicial estratègic, publicació en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana i en un periòdic d’àmbit provincial, i es va posar en marxa l’elaboració de l’informe d’Avaluació Ambiental Estratègica. En este punt, Silvia Pastor indicó que l’Ajuntament va sol·licitar ajuda a la Diputació Provincial d’Alacant, “que va emetre un document que indica que la modificació puntual no influïx en altres programes o plans, no tiene incidència en el model territorial ni afecta els elements del patrimoni natural i cultural, i realitzades les corresponents consultes conclou que no presenta efectes significatius sobre el medio ambient i se sotmet al procediment simplificat d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica Simplificada”. Açò va ser el que es va portar a Ple i va ser aprovat el dimarts, la qual cosa permite la aprovació definitiva de la Modificació Puntual Nombre 3 del Polígon Industrial.

La posada en marxa del Polígon Industrial va ser un dels objectius que el govern de Manuel Pineda es va proposar en el 2011, i encara que l’Ajuntament ha trobat moltes dificultats per a dur a terme este fi, fa un any es va poder rebre definitivament a falta d’adequar las normas urbanístiques del polígon a les del Pla General, fet que ha tingut lloc en este Ple. “Por fi les empreses poden posar les seues instal·lacions en el nostre polígon, iniciar la seua activitat y posibilitar la contractació de rafaleños i rafaleñas”, ha assegurat l’alcalde de Rafal. “El objectiu sempre ha sigut treballar per a rebre l’obra i adequar el polígon industrial, amb l’únic fi de que aumente l’activitat laboral en el nostre municipio”, ha conclòs Pineda.