L’Ajuntament de Rafal i *Hidraqua han signat un acord que permetrà donar solució als problemes de clavegueram del municipi. En concret, les actuacions més imminents es duran a terme al carrer Dr. Antonio Mazón, on les inspeccions realitzades han detectat el mal estat de les xarxes amb la presència d’alguns trencaments que podrien provocar greus problemes si no es prenen mesures a curt termini. Per aquest motiu, es durà a terme la substitució del col·lector que discorre per aquest carrer, en el tram comprés entre els carrers Federico García Lorca i Antonio Arques Hurtado.

El Pla Director de Sanejament realitzat va ser sol·licitat fa uns mesos per l’Ajuntament de Rafal a Hidraqua, l’empresa concessionària del servei d’aigua potable i clavegueram, a fi de conéixer l’estat de la xarxa de clavegueram i definir aquelles actuacions que eren necessari dur a terme. Inicialment, es van plantejar tres eixos principals d’actuació com són: la renovació dels col·lectors existents en el nucli urbà consolidat, la millora de les estacions de bombament d’aigües residuals i la implantació d’una xarxa de pluvials necessària per a la recollida i conducció de les aigües de pluja.

Les actuacions a executar al carrer Dr. Antonio Mazón es trobaven dins de les necessitats més imminents d’aquest document i per això està previst que aquestes actuacions donen començament en la primera quinzena de febrer. Així ho han indicat en roda de premsa l’edil d’Obres del municipi, Noemí Cutillas i el gerent de Hidraqua, Juanjo Alonso. Cutillas ha destacat “la importància d’aquestes accions que es duran a terme anualment així com la gran retribució que tindran per a tots els veïns de Rafal”.

L’acord aconseguit entre la concessionària i l’Ajuntament permetrà que tots els anys es puga invertir més de 16.000 euros en renovació de xarxes de clavegueram sense que es vegen incrementades les tarifes del servei per aquest concepte. A més, aquest acord ha permés que es prorrogue cinc anys el contracte de concessió vigent que finalitzarà d’aquesta forma al gener de 2038.

L’alcalde del municipi, Manuel Pineda, ha indicat que “després de les negociacions establides amb l’empresa hem arribat a un acord que sens dubte beneficia al municipi i en conseqüència als seus veïns”. Ha incidit que “érem conscients que hi ha accions en matèria de clavegueram que són urgents i aquesta negociació permet escometre-les sense repercussió econòmica per al municipi i amb la major efectivitat a nivell temporal possible”. Ha agraït a l’empresa la seua disposició pel diàleg i l’acord establit per totes dues parts.