Rafal reduirà un 50% l’IBI a les famílies monoparentals. La mesura, aprovada en l’últim Ple Extraordinari, modifica l’Ordenança Fiscal relativa a aquest impost per a beneficiar als veïns i veïnes en aquesta situació. La bonificació s’aplicarà a l’habitatge de residència habitual i on el beneficiat estiga empadronat. Per a accedir a aquesta rebaixa els sol·licitants hauran de complir les condicions i realitzar els tràmits pertinents en les dependències del Consistori. La bonificació, a més, serà compatible amb el descompte establit per als Habitatges protegits (VPO) en cas que la persona demandant reunira ambdues característiques. La regidora d’Hisenda, Silvia Pastor, ha indicat que “aquesta mesura té com a objectiu donar facilitats i contribuir a millorar la qualitat de vida de les famílies monoparentals”. Al mateix temps ha assenyalat que “hem volgut que igual que posseeixen retribucions en altres àmbits també les tinguen en el seu entorn més proper, el nostre municipi.”
Els veïns que vulguen accedir a la bonificació hauran de realitzar els tràmits i complir els requisits detallats en l’ordenança. Entre aquests requisits es detalla que el descendent siga menor de 21 anys, encara que es podrà ampliar als 25 si es cursen estudis universitaris o de formació professional de grau superior. Podran optar també aquelles unitats familiars en les quals algun dels membres posseïsca una discapacitat igual o superior al 33% o tinga una incapacitat reconeguda per a treballar independentment de l’edat. També serà indispensable que el fill o filla convisca amb l’ascendent i que depenga econòmicament d’ell. Els tràmits de sol·licitud es realitzaran en l’ajuntament de Rafal i per a açò serà necessari aportar tota la documentació que acredite el compliment dels requisits detallats. Des del Consistori resoldran i atendran tots els dubtes que els sol·licitants puguen tenir durant el procés administratiu o expedició de documents acreditatius.
Pastor ha insistit que “aquesta rebaixa és un pas més que demostra que des del Consistori el més important és el benestar dels ciutadans. També demostra la rellevància que els valors socials tenen per a aquest equip de govern, ja que són el futur en qualsevol àmbit o projecte”. També ha ressaltat que “amb aquest nou tràmit es continua amb les rebaixes, ja que anteriorment també es van aplicar a les famílies nombroses”.