Amb motiu de la convocatòria de les Eleccions a Corts Generals i Autonòmiques del 28 d’abril de 2019, es troben exposades al públic en les oficines municipals les llistes del Cens Electoral per a qualsevol tipus de reclamació, des del dia 11 al 18 de març,  tots dos inclusivament.

Vine a consultar-les, pots modificar qualsevol error que pugues observar.