966752267 - Plaza de España, 1, 03369 Rafal ayuntamiento@rafal.es

El 7 d’octubre i el 9 d’octubre de 2017 van ser publicats el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica i la Ordre *ETU/943/2017, de 6 d’octubre, que ho desenvolupa, respectivament.

En aquestes normes s’arrepleguen els nous requisits que han de complir-se perquè resulte d’aplicació el bo social, El denominat bo social és un mecanisme que es va engegar l’1 de juliol de 2009 i va ser creat pel Govern per a protegir als consumidors vulnerables, d’acord amb el article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

PUNXA ACÍ PER A SABER QUINS SÓN ELS REQUISITS