Dilluns que ve 27 de febrer, a les 09:00 hores, tindrà lloc el Sorteig del Portador de la Graná 2017, en el saló de plens de l’ajuntament.

Segons arreplega les Bases del Reglament d’Honors i distincions del Excelentísimo Ajuntament de Rafal, en el seu capítol IX: Dels portadors de “la Graná”, en l’Article 16.

1.- El títol de portador/a de “la Graná” serà triat a l’atzar, mitjançant sorteig públic realitzat davant el secretari/a de la Corporació, entre els veïns/as nascuts/as en el municipi de Rafal o que residisquen en el mateix més de 5 anys i siguen majors d’edat. En el sorteig es triarà un titular i tres suplents per al cas que algun d’ells renuncie.

2.- Els veïns/as nascuts/as en el municipi i que no estiguen empadronats i desitgen participar en el sorteig públic han de notificar-ho mitjançant sol·licitud en el registre d’Ajuntament, adjuntant la partida de naixement.

3.- La persona designada ha de comprometre’s a participar en tot els actes de la setmana santa als quals l’Alcalde li convide.

4.- El/la triat/a portador/a de “la Graná” serà inscrit/a en el Registre d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Rafal.